سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانشمند، زنده ای میان مردگان است . [امام علی علیه السلام]
زلال

 

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد؟
نمی خواهم بدانم کوزه گراز خاک اندامم چه خواهد ساخت؟
ولی بسیار مشتاقم،
که ازخاک گلویم سوتکی سازد.
گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش
واو یکریز و پی در پی ،
دم گرم خوشش را بر گلویم سخت بفشارد،
و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد
بدین سان بشکند در من ،
سکوت مرگبارم را.

 "دکترعلی شریعتی"

 نوشته شده توسط مالک 91/5/22:: 3:41 عصر     |     () نظر