سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سه چیز توان فرساست : از دست دادن دوستان، فقر در غربت و ادامه یافتن سختی . [امام علی علیه السلام]
زلال

                             

آینده ایرانیان
در سفینه البحار ماده "ولی" می نویسد:
علی (ع) دریک روزجمعه بر روی منبری آجری خطبه می خواند اشعث بن قیس کندی که از سرداران معروف عرب بود آمد و گفت : یا امیرالمومنین این "سرخ رویان" ( یعنی ایرانیان) جلو روی تو بر ما غلبه کرده اند و تو جلو اینها را نمی گیری . سپس در حالی که خشم گرفته بود گفت : امروز من نشان خواهم داد که عرب چه کاره است .
علی (ع) فرمود :" این شکم گنده ها خودشان روز ها در بستر نرم استراحت می کنند و آنها ( موالی وایرانیان) روز های گرم به خاطر خدا فعالیت می کنند و آنگاه از من می خواهند که آنها را طرد کنم تا از ستمکاران باشم ، قسم به خدا که دانه را شکافت و آدمی را آفرید که از رسول خدا شنیدم فرمود : به خدا همچنان که در ابتدا شما ایرانیان را به خاطر اسلام با شمشیر خواهید زد ، بعد ایرانیان شما را باشمشیر به خاطر اسلام خواهند زد."
مغیره همیشه در مقایسه میان حضرت علی (ع) و عمر می گفت : علی تمایلش و مهربانیش نسبت به ایرانیان بیشتر بود و عمر بر عکس از آنها خوشش نمی آمد.نوشته شده توسط مالک 89/6/6:: 3:42 عصر     |     () نظر